fbpx

Manuell nervestimuli

Nevrorefleksologi er en manuell behandlingsform, basert på nervestimuli, som fokuserer på å ta tak i helseutfordringene vi opplever i vår tid. 

Med ulike teknikker jobber en nevrorefleksolog med punkter i huden for å stimulere nervesystemet til og påvirke sykdom og skader som har oppstått i kroppen. 

Vi ser på årsaken til symptomene. Innen nevrorefleksologi tenker man at det ofte kan ligge en bakenforliggende årsak til problemene som har oppstått i kroppen. Årsaken til en vond skulder kan være stram muskulatur i bekkenet og dårlig søvn kan for eksempel skyldes problemer i fordøyelsesapparatet. 

Hos en nevrorefleksolog får du rask timeavtale for utredning og behandling av dine helseplager. Vi tar din problematikk på alvor og arbeider med individuelt tilpasset behandling for din kropp og dine plager. Vi setter pasienten i fokus.

Nervesystemets reflekser

Nevrorefleksologi betyr læren om nervesystemets reflekser. Behandlingsformen er utviklet i Norge siden 1990 og bygger på etablert viten om at hud og nervesystem har felles opphav i forsterutviklingen. 

Nevrorefleksologi baserer seg på at koblingen mellom hud og nervesystem fortsetter gjennom livet. En nevrorefleksolog jobber med punkter i huden for å stimulere nervesystemet med hensikt og påvirke kroppens funksjoner.

Med ulike teknikker jobber nevrorefleksologen systematisk på hele kroppen for å påvirke blant annet blod- og lymfesirkulasjon, muskulatur, skjelett og bindevev, organer, hormoner og nerver.